Na osnovu članka 12. Pravilnika o prijemu i boravku djece u Javnoj ustanovi Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf – Uskoplje raspisuje se:

                                                                                                    JAVNI POZIV

                                                                           za upis djece u pedagošku 2021./2022. godinu

 

I.

Obavještavaju se roditelji/staratelji da će se redovan prijem djece predškolskog uzrasta za pedagošku 2021./2022. godinu vršiti u periodu 04.05.2021. godine do 16.07.2021. godine. Polaznici vrtića mogu biti djeca uzrasne dobi od tri godine do polaska u školu

II.

Zahtjev za upis može se preuzeti u prostorijama vrtića ili na web stranici vrtića www.zvoncic.ba.

III.

Prijave se mogu izvršiti za: poludnevni i cjelodnevni program.

IV.

U postupku analize zaprimljenih prijava putem javnog poziva za prijem djece, odnosno prilikom bodovanja kandidata koji su se prijavili na javni poziv, kandidati će se bodovati prema slijedećim kriterijima:

Br.

Status

Bodovi

1.

Dijete bez oba roditelja

15

2.

Dijete samohranih roditelja ako je roditelj zaposlen

15

3.

Dijete samohranih roditelja ako je roditelj nezaposlen

10

4.

Dijete čija su oba roditelja zaposlena

15

5.

Dijete čiji je jedan roditelj zaposlen

5

6.

Dijete čiji roditelji imaju status invalida

10

8.

Dijete koje će biti na cjelodnevnom boravku u ustanovi

20

9.

Dijete u godini pred polazak u školu

3

10.

Ako već jedno dijete pohađa cjelodnevni program ustanove

5

11.

Ako je u obitelji 3 ili više malodobne djece

Za svako dijete po 1 bod

 

Pod obaveznom dokumentacijom smatra se prijava na javni poziv.

Pod dodatnom dokumentacijom (original ili ovjerena kopija) podrazumijeva se:

  • dokaz o smrti oba roditelja, dokaz o smrti, dokaz o proglašenju roditelja nestalim, oduzimanju prava na roditeljsku skrb sudskim putem;
  • relevantna medicinska dokumentacija;
  • dokaz/uvjerenje o statusu roditelja (u slučaju invalidnosti) nadležne službe
  • potvrde poslodavca o zaposlenosti roditelja
  • najava nastavka korištenja usluga istog vrtića za drugo dijete koje je već boravilo u vrtiću u prethodnoj školskoj godini i za koje je propisno najavljen nastavak korištenja usluge u narednoj školskoj godini radi ostvarivanja prednosti za drugo dijete;
  • kućna lista za djecu koja imaju status trećeg i svakog narednog djeteta u obitelji ili kopije rodnih listova za djecu koja se navode

V.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljena djeca će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavljena uredna dokumentacija. Kod većeg broja kandidata u odnosu na broj upisnih mjesta, ista se popunjavaju sa kandidatima rangiranim prema bodovanju u skladu sa kriterijima. Prijave koje ispunjavaju uvjete Javnog poziva a zbog prekobrojnosti nisu na listi prijedloga za upis, raspoređuju se na listu čekanja

VI.

U slučajevima neblagovremenosti podnošenja prijava i prijavljivanja koje nije u skladu sa javnim pozivom, prijave se odbacuju.

Javni poziv za upis djece u pedagošku 2024./2025. godinu

Javni poziv za upis djece u pedagošku 2024./2025. godinu   Na osnovu članka 12. Pravilnika o prijemu i...

Vanjska igraonica

Vanjska igraonica Boravkom na otvorenom jačamo prirodni imunitet djeteta. Izlaganje svježem zraku...

"Što sve mogu moji prsti"

"Što sve mogu moji prsti" Kroz mjesečnu temu "Što sve mogu moji prsti" fokusirali smo se na...

logo

O nama

Javna ustanova Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf – Uskoplje je javna predškolska odgojno – obrazovna ustanova u kojoj se provodi odgoj, obrazovanje, njega, zdravstvena zaštita, prehrana i skrb o djeci od 3 godine do polaska u osnovnu školu....

KONTAKT

JU Dječji vrtić Zvončić

Kralja Tomislava bb.

Gornji Vakuf- Uskoplje

Bosna i Hercegovina

+387 30 494-750

E-mail

djvrticzvoncicgvu@gmail.com

JU Dječji vrtić Zvončić - 2021 sva prava pridržana Design and development logo