Cjeloviti razvojni program

Cjelovitim razvojnim programom kroz brigu o djeci predškolske dobi i njihovom svestranom aktivnošću, a u skladu s temeljnim odgojnim ciljem, zadacima i zakonitostima psihofizičkog razvoja djece, osiguravamo povoljne uvjete i omogućavamo da ona radosno prožive djetinjstvo, da se osjećaju sigurna i sretna i da se maksimalno razvijaju njihove tjelesne i mentalne sposobnosti, spoznajne, emocionalne i voljne osobine, smisao za uredan, higijenski, skladan i prijateljski način života u zajednici.

Cjeloviti razvojni program se izvodi kao:

  • Poludnevni program
  • Cjelodnevni program

Odgojne skupine su formirane kao mješovite odgojne skupine koje podrazumijevaju skupinu djece različitih uzrasta. 

Potencijal mješovite odgojno-obrazovne skupine krije se upravo u tome da se mlađa djeca uz stariju osjećaju hrabrije, otvorenije i opuštenije te lakše i brže uče. Starija djeca su primjer mlađima, brinu za njih, pokazuju im kako naučiti nešto novo, čime mlađe potiču i ohrabruju, a sami učvršćuju samopouzdanje i uče iznositi vlastite stavove i ideje. Svi zajedno postaju zreliji i odgovorniji. Djeca na prirodan način uče međusobno surađivati, pomagati, dijeliti. Također, imaju mogućnosti odabrati mlađeg ili starijeg partnera za igru, ovisno o svojim potrebama i interesima. U konačnici, u mješovitoj skupini osim mlađe i starije djece najčešće postoje i djeca iste dobi, tako da djeca imaju mogućnost odnosa i s vršnjacima.

Ovaj pozitivni utjecaj djece jednih na druge očituje se u svim područjima razvoja, posebice  spoznajnom (razmišljanje, stjecanje novih znanja i vještina, rješavanje problema, istraživanje), socio-emocionalnom (druženje, pružanje pomoći, dogovor oko korištenja stvari, sposobnost čekanja na red, samokontrola, samostalnost, suradnja i timski rad) te komunikaciji i govoru (druženje djece različite dobi pozitivno utječe na razvoj govora mlađe djece i usvajanje novih riječi).

Posebno naglašavamo da je važno od malena usvojiti spoznaju da nismo svi jednaki i nemamo svi iste mogućnosti – ali da je to u redu. Atmosfera u  mješovitim skupinama je slična onoj u obitelji ili životu općenito, gdje je uvijek netko stariji, a netko mlađi, netko sposobniji, a netko manje sposoban, netko bolji, a netko lošiji u nekoj aktivnosti. Na taj način učimo prihvaćati druge, ali i sebe onakve kakvi jesmo i imamo mogućnost razvijati vlastite sposobnosti i talente, a ne se uspoređivati i natjecati s drugima.

RASPORED DNEVNIH AKTIVNOSTI

7:00 – 8:00 – Cjelodnevni Program

7:30 – 8:00 – Poludnevni program

Prijem djece

Boravak po centrima aktivnosti

8:00 – 8:30

Pripreme za doručak

Doručak

8:30 – 9:15

Boravak po centrima aktivnosti

Pripreme za jutarnji sastanak

9:15 – 10:15

Pripreme za jutarnji sastanak

Jutarnji sastanak

Usmjerene i individualne aktivnosti

10:15 – 11:15

Boravak po centrima aktivnosti

POLUDNEVNI PROGRAM

CJELODNEVNI PROGRAM

11:00 – 11:45 Boravak/aktivnosti u dvorištu

 

11:15 – 12:15 Boravak/aktivnosti u dvorištu

11:45 – 12:00 Pripreme za ručak

12:15 – 12:30 Pripreme za ručak

12:00 – 12:30 Ručak

Samostalno pospremanje nakon ručka

12:30 – 13:00 Pripreme za popodnevni odmor

12:30 – 13:00 Higijenske aktivnosti

Pripreme za odlazak kući

13:00 – 15:00 Popodnevni  odmor

Mirne aktivnosti

15:00 – 15:30 Pripreme za užinu

Užina

15:30 – 16:00 Boravak po centrima aktivnosti

Priprema za odlazak kući

Obvezni program za djecu pred polazak u školu

U školu s osmijehom na licu!

Obvezni program predškolskog odgoja i obrazovanja namjenjen je svoj djeci u godini pred polazak u osnovnu školu ukoliko nisu obuhvaćena nekim programom predškolskog odgoja i obrazovanja i obuhvaća aktivnosti u ukupnom trajanju od minimalno 150 sati. Provodi se sukladno donesenom programu Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Srednjobosanskog kantona.

Programom se svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu želi osigurati optimalne uvjete za razvoj i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove izazove u školskom okruženju. Osnovna zadaća Programa je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Specifični ciljevi koji se Programom ostvaruju su razvoj osnovnih vještina i sposobnosti (vođenje brige o samome sebi,  unaprjeđivanje socijalnih vještina), učiti kako učiti, razvijanje predčitačkih, predmatematičkih i grafomotoričkih vještina, razvoj suradničkih odnosa u grupi djece te razvoj vještina dogovaranja i pridržavanja pravila.

OBAVIJEST ZA RODITELJE

Obavijest za roditelje djece koja već pohađaju vrtić Obavještavaju se roditelji kako će se...

Popis novoupisane djece

Popis novoupisane djece za novu pedagošku godinu Na osnovu javnog poziva koji je trajao do...

Održana Završna svečanost "Nek' svud ljubav sja"

Održana Završna svečanost "Nek' svud ljubav sja" 30.lipnja 2021. godine u Centru za obrazovanje, sport i...

logo

O nama

Javna ustanova Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf – Uskoplje je javna predškolska odgojno – obrazovna ustanova u kojoj se provodi odgoj, obrazovanje, njega, zdravstvena zaštita, prehrana i skrb o djeci od 3 godine do polaska u osnovnu školu....

KONTAKT

JU Dječji vrtić Zvončić

Kralja Tomislava bb.

Gornji Vakuf- Uskoplje

Bosna i Hercegovina

+387 30 494-750

E-mail

djvrticzvoncicgvu@gmail.com

JU Dječji vrtić Zvončić - 2021 sva prava pridržana Design and development logo